Bánovce nad Bebravou

1 264,74 km

Celkovo na bicykli

441

Počet jázd

316,18 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
Počet obyvateľov
18 350
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 35
Najazdených km/účastníka
36,14 km
Koordinátor mesta
Miroslava Robochová
Telefónne číslo
0918 365 264
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019