Banská Bystrica

33 596,62 km

Celkovo na bicykli

4 782

Počet jázd

8 399,16 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
78 484
Registrovaných tímov/účastníkov
154 / 471
Najazdených km/účastníka
71,33 km
Koordinátor mesta
Michal Majer
Telefónne číslo
+421903640576
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2019