Bardejov

49,47 km

Celkovo na bicykli

36

Počet jázd

12,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bardejov
Štatutárny zástupca
MUDr. Boris Hanuščak
Počet obyvateľov
32 587
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 12
Najazdených km/účastníka
4,12 km
Koordinátor mesta
Jiří Brejník
Telefónne číslo
054 4862177
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019