Bernolákovo

1 206,93 km

Celkovo na bicykli

106

Počet jázd

301,73 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bernolákovo
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Červienka
Počet obyvateľov
7 255
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 8
Najazdených km/účastníka
150,87 km
Koordinátor mesta
Peter Quarda
Telefónne číslo
02/40200615
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019