Bratislava

294 840,54 km

Celkovo na bicykli

32 668

Počet jázd

73 710,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
Ing. arch. Matúš Vallo
Počet obyvateľov
429 564
Registrovaných tímov/účastníkov
1075 / 3724
Najazdených km/účastníka
79,17 km
Koordinátor mesta
Peter Netri
Telefónne číslo
00421904805745
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2019