Brezno

2 603,76 km

Celkovo na bicykli

258

Počet jázd

650,94 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Brezno
Štatutárny zástupca
JUDr.Tomáš Abel, PhD.
Počet obyvateľov
21 082
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 18
Najazdených km/účastníka
144,65 km
Koordinátor mesta
Michal Martiník
Telefónne číslo
0905 068 320
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2019