Brezová pod Bradlom

1 473,74 km

Celkovo na bicykli

444

Počet jázd

368,44 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Brezová pod Bradlom
Štatutárny zástupca
Mgr. Jaroslav Ciran
Počet obyvateľov
4 871
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 18
Najazdených km/účastníka
81,87 km
Koordinátor mesta
Gabriela Plačková
Telefónne číslo
0911549205
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019