Bytča

2 178,53 km

Celkovo na bicykli

455

Počet jázd

544,63 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bytča
Štatutárny zástupca
Ing.Miroslav Minárčik
Počet obyvateľov
11 362
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 26
Najazdených km/účastníka
83,79 km
Koordinátor mesta
Katarína Kruteková
Telefónne číslo
0415556218
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2019