Detva

791,41 km

Celkovo na bicykli

296

Počet jázd

197,85 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Detva
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Šufliarský
Počet obyvateľov
14 751
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 17
Najazdených km/účastníka
46,55 km
Koordinátor mesta
Miroslav Melich
Telefónne číslo
0904440447
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2019