Dolný Kubín

16 487,55 km

Celkovo na bicykli

3 561

Počet jázd

4 121,89 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Prílepok
Počet obyvateľov
18 905
Registrovaných tímov/účastníkov
55 / 208
Najazdených km/účastníka
79,27 km
Koordinátor mesta
Vladimír Adamec
Telefónne číslo
+421917871541
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2019