Dunajská Streda

4 742,77 km

Celkovo na bicykli

1 159

Počet jázd

1 185,69 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dunajská Streda
Štatutárny zástupca
JUDr. Zoltán Hájos
Počet obyvateľov
22 643
Registrovaných tímov/účastníkov
21 / 69
Najazdených km/účastníka
68,74 km
Koordinátor mesta
Mgr. Gábor Inczédi
Telefónne číslo
+421 905 442 658
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2019