Galanta

7 068,77 km

Celkovo na bicykli

2 319

Počet jázd

1 767,19 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Galanta
Štatutárny zástupca
Peter Paška
Počet obyvateľov
15 029
Registrovaných tímov/účastníkov
36 / 106
Najazdených km/účastníka
66,69 km
Koordinátor mesta
Tibor Drozd
Telefónne číslo
0905249290
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2019