Handlová

104,71 km

Celkovo na bicykli

111

Počet jázd

26,18 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Handlová
Štatutárny zástupca
Mgr. Silvia Grúberová, primátorka
Počet obyvateľov
17 119
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 9
Najazdených km/účastníka
11,63 km
Koordinátor mesta
Mgr. Jana Paulínyová
Telefónne číslo
+421 908 342 616
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019