Hlohovec

13 915,26 km

Celkovo na bicykli

2 240

Počet jázd

3 478,81 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hlohovec
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Kollár
Počet obyvateľov
21 715
Registrovaných tímov/účastníkov
44 / 154
Najazdených km/účastníka
90,36 km
Koordinátor mesta
Ing. arch. Miloslav Drgoň
Telefónne číslo
+421905611270
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2019