Holíč

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Holíč
Štatutárny zástupca
PhDr. Zdenko Čambal
Počet obyvateľov
11 171
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 10
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ján Smolinský
Telefónne číslo
0915898687
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2019