Hriňová

42,04 km

Celkovo na bicykli

40

Počet jázd

10,51 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hriňová
Štatutárny zástupca
Mgr. Stanislav Horník
Počet obyvateľov
7 535
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 17
Najazdených km/účastníka
2,47 km
Koordinátor mesta
Martin Kliment
Telefónne číslo
0903405479
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2019