Hubová

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hubová
Štatutárny zástupca
Ing. Stanislav Nechaj
Počet obyvateľov
1 079
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Lucia Galanová
Telefónne číslo
0944017653
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019