Humenné

5 376,03 km

Celkovo na bicykli

1 455

Počet jázd

1 344,01 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Miloš Meričko
Počet obyvateľov
33 441
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 67
Najazdených km/účastníka
80,24 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Mižák
Telefónne číslo
0915866905
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019