Ilava

598,04 km

Celkovo na bicykli

61

Počet jázd

149,51 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Ilava
Štatutárny zástupca
Ing. Viktor Wiedermann
Počet obyvateľov
5 485
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 8
Najazdených km/účastníka
74,76 km
Koordinátor mesta
Ing. Pavol Čiernik
Telefónne číslo
0918457656
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019