Kalinkovo

216,37 km

Celkovo na bicykli

21

Počet jázd

54,09 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kalinkovo
Štatutárny zástupca
Jozef Konrád
Počet obyvateľov
1 319
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 8
Najazdených km/účastníka
27,05 km
Koordinátor mesta
Drahomíra Grňová
Telefónne číslo
02/45989107
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2019