Kežmarok

2 911,61 km

Celkovo na bicykli

562

Počet jázd

727,90 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kežmarok
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Počet obyvateľov
16 481
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 28
Najazdených km/účastníka
103,99 km
Koordinátor mesta
Ing. Pavol Fejerčák
Telefónne číslo
0948237271
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019