Kolárovo

7 222,52 km

Celkovo na bicykli

2 763

Počet jázd

1 805,63 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Árpád Horváth
Počet obyvateľov
10 546
Registrovaných tímov/účastníkov
31 / 107
Najazdených km/účastníka
67,50 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
0905490904
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2019