Komárno

2 701,84 km

Celkovo na bicykli

790

Počet jázd

675,46 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Mgr. Béla Keszegh
Počet obyvateľov
34 160
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 47
Najazdených km/účastníka
57,49 km
Koordinátor mesta
Ing. Zoltán Bujna
Telefónne číslo
0908133364
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2019