Komoča

83,33 km

Celkovo na bicykli

104

Počet jázd

20,83 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komoča
Štatutárny zástupca
Imrich Lukács
Počet obyvateľov
949
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
20,83 km
Koordinátor mesta
Zoltán Agh
Telefónne číslo
0914337783
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019