Košice

32 407,16 km

Celkovo na bicykli

5 667

Počet jázd

8 101,79 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Košice
Štatutárny zástupca
Ing. Jaroslav Polaček
Počet obyvateľov
239 095
Registrovaných tímov/účastníkov
162 / 520
Najazdených km/účastníka
62,32 km
Koordinátor mesta
Marián Švekuš
Telefónne číslo
+421907900721
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2019