Kysucké Nové Mesto

234,03 km

Celkovo na bicykli

127

Počet jázd

58,51 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca
Ing. Marián Mihalda
Počet obyvateľov
15 132
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 7
Najazdených km/účastníka
33,43 km
Koordinátor mesta
Dušana Šinalová
Telefónne číslo
041/4212732
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2019