Lehota

14,93 km

Celkovo na bicykli

18

Počet jázd

3,73 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lehota
Štatutárny zástupca
Radoslav Kriváček
Počet obyvateľov
2 217
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 8
Najazdených km/účastníka
1,87 km
Koordinátor mesta
Radoslav Kriváček
Telefónne číslo
+421903220861
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019