Levice

29 344,11 km

Celkovo na bicykli

3 659

Počet jázd

7 336,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
RNDr. Ján Krtík
Počet obyvateľov
33 332
Registrovaných tímov/účastníkov
69 / 238
Najazdených km/účastníka
123,29 km
Koordinátor mesta
Mgr. Paulína Tamášová
Telefónne číslo
0902 918 648
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2019