Lipany

4 534,35 km

Celkovo na bicykli

1 447

Počet jázd

1 133,59 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lipany
Štatutárny zástupca
Ing. Vladimír Jánošík
Počet obyvateľov
6 484
Registrovaných tímov/účastníkov
33 / 115
Najazdených km/účastníka
39,43 km
Koordinátor mesta
Ing. Ján Feltovič
Telefónne číslo
0514881160
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019