Lozorno

863,95 km

Celkovo na bicykli

648

Počet jázd

215,99 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lozorno
Štatutárny zástupca
Ľuboš Tvrdoň
Počet obyvateľov
3 022
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 34
Najazdených km/účastníka
25,41 km
Koordinátor mesta
Barbora Hurajová
Telefónne číslo
0910908770
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019