Lučenec

4 510,05 km

Celkovo na bicykli

701

Počet jázd

1 127,51 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
27 991
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 46
Najazdených km/účastníka
98,04 km
Koordinátor mesta
Jozefa Šnúriková
Telefónne číslo
+421917392087
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2019