Malacky

9 398,04 km

Celkovo na bicykli

1 733

Počet jázd

2 349,51 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
17 430
Registrovaných tímov/účastníkov
34 / 108
Najazdených km/účastníka
87,02 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
034 7966 149
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2019