Markušovce

2 079,82 km

Celkovo na bicykli

269

Počet jázd

519,95 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Markušovce
Štatutárny zástupca
Marek Virág
Počet obyvateľov
4 469
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 16
Najazdených km/účastníka
129,99 km
Koordinátor mesta
Ján Kašper
Telefónne číslo
0948031115
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019