Martin

72 831,94 km

Celkovo na bicykli

13 004

Počet jázd

18 207,99 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Ján Danko
Počet obyvateľov
54 978
Registrovaných tímov/účastníkov
200 / 710
Najazdených km/účastníka
102,58 km
Koordinátor mesta
Monika Magulová
Telefónne číslo
+421 43 4204 401
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2019