Matúškovo

7 186,53 km

Celkovo na bicykli

1 993

Počet jázd

1 796,63 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Matúškovo
Štatutárny zástupca
Ing. Marta Mészárosová
Počet obyvateľov
2 202
Registrovaných tímov/účastníkov
21 / 66
Najazdených km/účastníka
108,89 km
Koordinátor mesta
Silvia Szokolová
Telefónne číslo
+421915405933
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019