Michalovce

1 298,18 km

Celkovo na bicykli

445

Počet jázd

324,55 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Michalovce
Štatutárny zástupca
Viliam Zahorčák
Počet obyvateľov
39 151
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 37
Najazdených km/účastníka
35,09 km
Koordinátor mesta
Juraj Berilla
Telefónne číslo
0918876607
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2019