Močenok

330,63 km

Celkovo na bicykli

285

Počet jázd

82,66 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Močenok
Štatutárny zástupca
PaedDr. Roman Urbánik
Počet obyvateľov
4 305
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 11
Najazdených km/účastníka
30,06 km
Koordinátor mesta
Ing. Lucia Hambalková
Telefónne číslo
0904984780
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019