Moldava nad Bodvou

392,79 km

Celkovo na bicykli

69

Počet jázd

98,20 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Moldava nad Bodvou
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Počet obyvateľov
11 342
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 20
Najazdených km/účastníka
19,64 km
Koordinátor mesta
Ing. Monika Al Aliová
Telefónne číslo
0917677122
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2019