Myjava

1 712,93 km

Celkovo na bicykli

205

Počet jázd

428,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Myjava
Štatutárny zástupca
Pavel Halabrín
Počet obyvateľov
11 708
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 18
Najazdených km/účastníka
95,16 km
Koordinátor mesta
Tomáš Marek
Telefónne číslo
+421 34 6907 306
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019