Nová Baňa

7 609,48 km

Celkovo na bicykli

1 529

Počet jázd

1 902,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Baňa
Štatutárny zástupca
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Počet obyvateľov
7 364
Registrovaných tímov/účastníkov
21 / 71
Najazdených km/účastníka
107,18 km
Koordinátor mesta
Dagmar Lachká
Telefónne číslo
045/67 82 885
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2019