Nováky

1 950,40 km

Celkovo na bicykli

211

Počet jázd

487,60 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nováky
Štatutárny zástupca
Ing. Dušan Šimka
Počet obyvateľov
4 215
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
97,52 km
Koordinátor mesta
Lenka Gombarčíková
Telefónne číslo
0911816863
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019