Nové Mesto nad Váhom

18 065,29 km

Celkovo na bicykli

2 077

Počet jázd

4 516,32 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca
Ing. Jozef Trstenský
Počet obyvateľov
20 066
Registrovaných tímov/účastníkov
42 / 148
Najazdených km/účastníka
122,06 km
Koordinátor mesta
Martin Šebek
Telefónne číslo
032 7402 412
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019