Nové Zámky

11 500,42 km

Celkovo na bicykli

2 686

Počet jázd

2 875,10 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta
Počet obyvateľov
38 172
Registrovaných tímov/účastníkov
40 / 134
Najazdených km/účastníka
85,82 km
Koordinátor mesta
Ing. Mária Skalová
Telefónne číslo
035 6 401 285
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2019