Palárikovo

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Palárikovo
Štatutárny zástupca
Mgr. Ľubica Karasová
Počet obyvateľov
4 243
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Ľubica Karasová
Telefónne číslo
+421905962212
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019