Partizánske

2 012,45 km

Celkovo na bicykli

696

Počet jázd

503,11 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
22 653
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 51
Najazdených km/účastníka
39,46 km
Koordinátor mesta
Miloš Marko
Telefónne číslo
+421907747812
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019