Pezinok

2 535,49 km

Celkovo na bicykli

604

Počet jázd

633,87 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Pezinok
Štatutárny zástupca
Ing.arch. Igor Hianik
Počet obyvateľov
22 861
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 67
Najazdených km/účastníka
37,84 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Vlasák
Telefónne číslo
033/6901 106; 0917527374
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2019