Piešťany

14 632,56 km

Celkovo na bicykli

2 906

Počet jázd

3 658,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Počet obyvateľov
27 666
Registrovaných tímov/účastníkov
62 / 203
Najazdených km/účastníka
72,08 km
Koordinátor mesta
Viliam Černý
Telefónne číslo
033/7765472
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2019