Považská Bystrica

8 664,63 km

Celkovo na bicykli

1 528

Počet jázd

2 166,16 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Považská Bystrica
Štatutárny zástupca
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Počet obyvateľov
39 837
Registrovaných tímov/účastníkov
32 / 107
Najazdených km/účastníka
80,98 km
Koordinátor mesta
Zuzana Haladejová
Telefónne číslo
+421 908 825 782
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019