Prešov

16 977,11 km

Celkovo na bicykli

3 941

Počet jázd

4 244,28 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prešov
Štatutárny zástupca
Andrea Turčanová
Počet obyvateľov
89 138
Registrovaných tímov/účastníkov
86 / 284
Najazdených km/účastníka
59,78 km
Koordinátor mesta
Stanislav Ondirko
Telefónne číslo
051-3100207
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019