Prievidza

10 974,87 km

Celkovo na bicykli

1 552

Počet jázd

2 743,72 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
46 408
Registrovaných tímov/účastníkov
34 / 118
Najazdených km/účastníka
93,01 km
Koordinátor mesta
Ing. Roman Veselý
Telefónne číslo
0903501032
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019